สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา22/02/65


แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 และมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ข ตามที่แจ้งความประสงค์สอบ วันที่ 21 มกราคม 256 จากนั้นได้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและการสอบวัดประสบการณ์ความรู้และมาตรฐานวิชาชีพในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ผ่านมานั้น ในส่วนของศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น มีผู้ที่สามารถสอบผ่านภาค ก และ ภาค ข จากสนามสอบต่าง ๆ 11 จังหวัด รวมจำนวน 22 คน  ซึ่งประกอบไปด้วย
กศจ.สกลนคร จำนวน 1 คน คือ นายธนวัฒน์ ดงชมภู
กศจ.ชลบุรี จำนวน 1 คน คือ 1. นายพิสิทธิ์ หมั่นจำรูญ
กศจ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 คน คือ นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์
กศจ.ลพบุรี จำนวน 1 คน คือ 1. นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย
กศจ.นครนายก จำนวน 1 คน คือ นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ
กศจ.สระแก้ว จำนวน 3 คน คือ 1.นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ 2.นางสาวสุนิสา บุญทัย และ 3. นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน
กศจ.สุรินทร์ จำนวน 1 คน คือ นายธนากร ปาเส
กศจ.ขอนแก่น จำนวน 1 คน คือ 1. นายปฏิภาณ แนวประเสริฐ
กศจ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน คือ นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา
กศจ.นครรราชสีมา จำนวน 8 คน  คือ 1. นางสาววงศ์ผกา ใจดำ 2. นายคณาธิป นาดี 3. นายชนะชัย คงดี 4.นายรณเชษฐ์ นากลาง  5. นางสาวสุกัญญา นีกระโทก 6. นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ 7. นางสาวธัญจลักษณ์ สวนจะบก และ 8. นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ
กศจ.บุรีรัมย์ จำนวน 3 คน คือ 1. นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย 2.นางสาวดวงพร โชติกลาง และ 3. นางสาวยุวลี หมั่นการ

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สามารถสอบผ่านภาค ก และ ภาค ข มีชื่อเพื่อสอบสัมภาษณ์ภาค ค ต่อไป

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *