ชมรมวิถีชนฅนอีสาน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ถังน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านมาบมะค่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ชมรมวิถีชนฅนอีสาน สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ถังน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านมาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมวิถีชนฅนอีสานรวมทั้งหมด 15 คน ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาของชมรม นางสาวศิริวรรณ ศิลาจันทร์ ประธานชมรมวิถีชนฅนอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวณัฐชยา ประกอบผล นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง นางสาวบุษราภรณ์ ใจเย็น นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง นางสาวสุกัญญา ไชยะ นางสาวสุรีรัตน์ พรมมิธิกุล นางสาวโสภิดา โมงกระโทก นางสาวธนวรรณ มาสำโรง นางสาวภูริตา มหาชัยกิจ นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ และนายณัฐกานต์ แจ้งไพร โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ถังน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ให้กับนายนิรันธ์ หงษาวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบมะค่า พร้อมด้วยคณะครูที่มารับมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ถังน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 จากชมรมวิถีชนฅนอีสาน เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนต่อไป

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *