คณาจารย์และนักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ในวันที่ 29 – 30 มกราคม พ.ศ. 2565


ตามที่ชมรมวิถีชนฅนอีสาน ได้รับอนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และกำหนดให้คณาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ในวันที่ 29 – 30 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาของชมรมวิถีชนฅนอีสานเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วัน

โดยในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565  พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชกัฏนครราชสีมา” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัช ตราชู ที่ปรึกษาอธิการบดี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อหลักการ วิธีการของเครื่องมือวิศวกรสังคม โตย รศ.ตร.สุธานันธ์ โพธิ์ซาธาร รองอธิการบตีฝ้ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และลำดับต่อมาเป็นการบรรยายประสบการณ์ของการพัฒนา Soft 5kills ด้วยวิศวกรสังคมในปีที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.ธวัช ตราชู ที่ปรึกษาอธิการบดี แล้วก็พักรับประทานอาหารว่าง เสร็จแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ นาฬิกาชีวิต : การเข้าใจตนเองผ่านการเข้าใจผู้อื่น ฝึกพักษะการเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงาน และคนในชุมชน โตย อาจารย์ ตร.ต้อง พันธ์งาม และคณะ ก่อนที่จะพักรับประทานอาหารเที่ยงและช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ ไทม์ไลน์พัฒนาการ : ฝึกทักษะการเข้าใจปรากฏการณ์ รู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคต รวมทั้งมีการสันทนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมจนถึงเวลา 16.30 น. จึงได้ปิดกิจกรรมในวันแรก

ส่วนในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 ก็เป็นกิจกรรมอบรมต่อเนื่อง โดยภาคเช้าเป็นการอบรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ ไทม์ไลน์กระบวนการ : ฝึกทักษะการรู้จักทุกชั้นตอนอย่างถ่องแท้ เพื่อเลือกพัฒนาตามศักยภาพอย่างตรงตามเป้าหมาย (เกาให้ถูกที่คัน) และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ ฟ้าประทาน : ฝึกทักษะพื้นฐานของการแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์ และความรู้สึก (Cause-Effect/Reason) และ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ MIC. Model ก่อนที่จะปิดกิจกรรมโครงการในท้ายที่สุด

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *