คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
📌กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
และการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผล
ในยุค New Normal สำหรับครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Program)
รุ่นที่ 5 บรรจุปี 2563 (ปีแรก) จำนวน 120 คน
เครือข่ายสถาบันการผลิตและพัฒนาครู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

📌ระหว่างเวลา 08.30น. – 16.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

วิทยากร โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินาถ จงกลกลาง💡
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *