คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น.⏰
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม 💥📣
💡 วิชาชีพครู : หลักสูตรและการสอน 💡
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินาถ จงกลกลาง
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
🔵 Zoom Cloud Meeting
🟢 Facebook Live
💡 สร้างความพร้อมอย่างเต็มพิกัด
💡 ระดมกำลังนักวิชาการและคณาจารย์มืออาชีพ
💡 สร้างความพร้อมในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
💡 เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
👉 สำหรับการสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565
👉 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
👉 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู รุ่นที่ 6,7
💎สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครู💎

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *