คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 3


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพครูในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ โดยมีกำหนดกิจกรรมการอบรมวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วันที่ 22 ม.ค.65 เวลา 09.00 – 15.00 น. วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร โดยนางสาวสุวคนธ์ อินป้อง เป็นวิทยากร
วันที่  23 ม.ค.65 เวลา 09.00 – 15.00 น. วิชาการใช้ภาษาไทยเพือการสือสาร โดยนายคมสันต์ อุ่นเจริญ เป็นวิทยากร
วันที่  28 ม.ค.65 เวลา 09.00 – 15.00 น. วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดย ดร.สุธิดา ปรีชานนท์ และดร.สุจิตตรา จันทร์ลอย เป็นวิทยากร
วันที่  30 ม.ค. 65 เวลา 09.00 – 15.00 น. วิชาชีพครู โดยนายสถาพร สู่สุข และ นายนำโชค อุ่นเวียง เป็นวิทยากร

โดยใช้การอบรมผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ข้อมูลเพิ่มเติม

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *