Author Archive: admin

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา22/02/65

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา22/02/65

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่า […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา20/02/65

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา20/02/65

ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันอ […]
คณะครุศาสตร์20/02/65

คณะครุศาสตร์20/02/65

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาช […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 20/02/65

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 20/02/65

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่า […]
คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คุรุสภาประกาศเรื่องระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในกา […]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]
เจ็บแล้วไม่จำกับNFT

เจ็บแล้วไม่จำกับNFT

NFT ตัวต่อไป คือ CryptoCar ที่เคยเป็นอันดับต้นๆ ของวงกา […]
เที่ยวกับเหมี่ยวเหมี้ยว

เที่ยวกับเหมี่ยวเหมี้ยว

‘ระเบียงเคียงน้ำ’ สายรักธรรมชาติมาทางนี้พบก […]
อดีตเคยรุ่งกับBombcrypto

อดีตเคยรุ่งกับBombcrypto

มันคือ NFT ที่จำเป็นต้องเอาเงินไปลงทุนแล้วแล้วปันผลมาเป […]