คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564


Reviews

  • Total Score 0%

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมใหม่ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา การวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ บ่งบอกถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ ที่มีความละเอียดอ่อนทางจิตใจ ในปีการศึกษา 2564 ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid – 19 การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ จึงได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing โดยจำกัดจำนวนนักศึกษาในแต่ละสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนเชิญคณาจารย์ในแต่ละสาขาร่วมเป็นเกียรติและรับพานไหว้ครู จากตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณาจารย์คณะร่วมผลิตเข้าร่วมพิธีไหว้ครูดังกล่าว เมื่อได้เวลาตามกำหนดก็มีพิธีเปิดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยประธานในพิธีไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยกิจกรรมการแสดงชุดรำอวยพร จากสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ก่อนที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์นำกล่าวคำไหว้ครู ลำดับต่อมาประธานสภานักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนนักศึกษาผู้ถือพานนำพานไหว้ครูตามลำดับ ในส่วนตัวแทนถือพานของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาคือ นายบูรพา ขากลาง และ นางสาวธิดารัตน์ สาดา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นตัวแทนถือพานเข้าไหว้ครูในปีนี้ ถัดมาประธานในพิธีเจิมหนังสือและมอบโล่ เกียรติบัตร แก่คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา/สภานักศึกษาและรับมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการะ ลำดับต่อมาผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากล่าวรายงานการจัดกิจกรรมและประกาศรายชื่อเจ้าภาพที่ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 จากนั้นคณบดีคณะครุศาสตร์มอบโล่ เกียรติบัตร แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าวรายงาน ลำดับท้ายก่อนจะเสร็จกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 เข้าใหม่ ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรีศึกษา ร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงเป็นต้นเสียง ก่อนที่จะได้มีการบันทึกภาพร่วมกันในท้ายที่สุด
ในกิจกรรมดังกล่าว มีคณาจารย์จากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน 2 คน และนักศึกษาจากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 โดยในส่วนของคณาจารย์ 2 คนที่เข้าร่วมในพิธีคืออาจารย์โยธิน มาหา และอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในการไหว้ครูของคณะครุศาสตร์ดังกล่าวด้วย

User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *